Raty stałe i malejące – jak wpływają na wskaźniki kredytu hipotecznego?

Decydując się na kredyt hipoteczny możemy wybrać spłatę w ratach stałych lub malejących. Okazuje się, że nie bez znaczenia jest to, na które z nich się zdecydujemy. Jak zastosowanie rat stałych lub malejących wpływa na wskaźniki kredytu hipotecznego?

Wysokość rat stałych jest identyczna dla całego okresu kredytowania. Raty zmienne z kolei mają w początkowej fazie finansowania wyższą wartość, która maleje wraz ze spłatą kolejnych rat kredytu. Jeśli porównamy ze sobą kredyt o identycznych warunkach, jednak spłacany w ratach stałych oraz malejących, to zauważymy, że wysokość rat malejących będzie w pierwszym okresie kredytowania widocznie wyższa od wyliczonej wartości rat stałych. Wysokość rat malejących i stałych osiągnie podobny poziom dopiero po upływie około połowy okresu kredytowania. Po tym czasie wartość rat malejących dalej będzie obniżana, więc staną się one niższe od porównywalnych rat stałych.

Okazuje się, że wybór rat stałych lub malejących ma znaczący wpływ na zdolność kredytową. Wysokość raty malejącej w pierwszym okresie kredytowania sprawi, że wyliczana dla spłacanych tą metodą zobowiązań zdolność kredytowa będzie niższa, niż przy ratach stałych. Dzieje się tak, ponieważ wyższa wartość raty malejącej jest na początku kredytowania większym obciążeniem dla kredytobiorcy.

Jeśli mimo wszystko kredytobiorca nie będzie chciał skorzystać ze spłaty w ratach stałych, to jedyną metodą na zaciągnięcie zobowiązania będzie wydłużenie okresu kredytowania. Dłuższy okres spłaty sprawi, że raty zobowiązania zmaleją do poziomu akceptowalnego przez instytucję udzielającą kredytu.

Koszty całkowite kredytu również w pewnym sensie zależą od formy spłacania rat. W przypadku rat stałych na początku okresu kredytowania rata składa się prawie wyłącznie z części odsetkowej, a część kapitałowa raty rośnie wraz z upływem okresu kredytowania. Z kolei dla rat malejących rata składa się z równej i niezmiennej w całym okresie kredytowania części spłacanego kapitału oraz zmiennej, malejącej na przestrzeni kolejnych miesięcy części odsetkowej raty. To sprawia, że stosując raty malejące szybciej spłacamy kapitał zobowiązania, więc minimalizujemy tym samym koszt kredytowania. Warto także wspomnieć, że z tego samego powodu raty malejące będą również wskazane, jeśli zaciągający zobowiązanie kredytobiorca zamierza je w przyszłości spłacić przed ustalonym w umowie terminem. Zanim więc zdecydujesz się na zaciągnięcie kredytu porównaj obie formy spłaty.