Jak wygląda badanie sprawozdań finansowych ?

Jak wygląda badanie sprawozdań finansowych ?

Podstawowym celem badania sprawozdania finansowego jest wydanie opinii na temat rzetelnego i prawidłowego sporządzenia sprawozdania. Taką opinię wydaje biegły rewident. Co zainteresuje biegłego ? Kwestia ta zostanie wyjaśniona w poniższym artykule.

Wyrażona przez biegłego opinia na temat sprawozdania finansowego razem z raportem stwierdza, czy konkretne badanie finansowe zostało przygotowane :

  • przy pomocy prawidłowo sporządzanych ksiąg rachunkowych,
  • zgodnie z obowiązującymi zasadami prowadzenia rachunkowości, które określone są ustawą,
  • zgodnie do do treści i formy z obecnymi i obowiązującymi daną jednostkę przepisami prawa, a także statutem, albo umową,
  • czy zawiera w sobie wszystkie informacje niezwykle istotne dla wystawienia oceny jednostce.

 Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzane jest przez właściwego biegłego rewidenta, który spełnia warunki co do wyrażenia niezależnej i bezstronnej opinii właśnie o tym sprawozdaniu.

Warunki te obowiązują dla :

  • podmiotów, które uprawnione są do badania sprawozdań finansowych,
  • osób, które uczestniczą w badaniu tychże sprawozdań,
  • organów nadzorczych i członków zarządu tychże podmiotów,

Współpraca biegłego rewidenta z konkretnymi pracownikami firmy

Bardzo istotnym elementem sprawnie przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego jest bardzo dobra współpraca rewidenta z pracownikami danej firmy. Biegły rewident bardzo często podczas tego badania przeprowadza stosowne rozmowy z pracownikami konkretnej jednostki, ponieważ stanowią one doskonałą drogę do zrozumienia funkcjonowania spółki. Dlatego ważna jest w tym wypadku dbałość o dobre relacje pomiędzy pracownikami, a całym zespołem badającym.

Praca biegłego rewidenta musi opierać się na kontakcie z osobami, które są pracownikami księgowości, a także kierownikami innych działów. W razie zaistnienia takiej potrzeby rewident może skontaktować się z innymi pracownikami, jak na przykład z informatykiem, doradcą finansowym, prawnikiem spółki, czy rzeczoznawcą.

Pracownicy firmy muszą przygotować biegłemu rewidentowi w trakcie trwania badania dane, kalkulacje, zestawienia, a także mają obowiązek udzielania odpowiedzi na pytania pojawiające się w trakcie jego przeprowadzania. Jeżeli zostaną stwierdzone jakiekolwiek nieprawidłowości, biegły musi przedyskutować z kierownikiem konkretnej jednostki dane zagadnienie, przedstawia własne argumenty, jednocześnie biorąc pod uwagę jego stanowisko w tej sprawie. Rola biegłego rewidenta w tym wypadku nie opiera się na znalezieniu błędów, ale na przygotowaniu wysokiej jakości raportu na podstawie weryfikacji sprawozdania.

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów dotyczących badania sprawozdań finansowych to zapraszamy do odwiedzenia strony https://www.ecddp.com/badanie-sprawozdan-finansowych.html