Leasing operacyjny

                Leasing jest bardzo popularnym określeniem w dziedzinie motoryzacji. Jeśli chcemy sfinansować samochód firmowy, to oczywiście leasing jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Dzięki leasingowi możemy mieć samochód z dużo mniejszym wkładem finansowym. Leasing nie osłabia naszej zdolności kredytowej, co jest ogromnym jego atutem. Występują dwa rodzaje leasingu, operacyjny, który jest zdecydowanie częściej wybierany i finansowy. Wyżej wymienione opcje, różnią się one od siebie w głównej mierze podatkiem.
               W leasingu operacyjnym, samochód jest zaliczany do majątku leasingodawcy, co ma określone konsekwencje. Jeśli chodzi o przedsiębiorcę, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarcza, ratę można zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności. Jest to bardzo dobra oferta. Przed zawarciem umowy trzeba zapoznać się z ogólnymi warunkami umowy leasingu. Najważniejsze są zapisy dotyczące opłat i kosztów ale też i kar. Kary dotyczą przeważnie przekroczenia limitu kilometrów i nie terminowej spłaty raty. Raty trzeba spłacać oczywiście zawsze terminowo. Jeśli ten warunek nie będzie dotrzymany, to firma, która udzieliła leasingu operacyjnego może wezwać do spłaty dając dodatkowy termin a po jego upływie może nawet rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Firma leasingowa kupuje auto i przekazuje za opłata do użytkowania. Leasing operacyjny korzyści finansowe są bardzo dobre dla obu stron, zarówno dla leasingobiorcy jak i również dla leasingodawcy.
                Po upływie czasu zawartego w umowie, może dojść do przeniesienia własności pojazdu, jeśli jest to zapisane w umowie. Użytkować trzeba auto zgodnie z tym co zapisane jest w umowie. Mogą pojawić się w umowie pewne ograniczenia. Leasingobiorca nie może dokonywać zmian w wyglądzie samochodu chyba, że zmiany takie wynikają z przeznaczenia przykładowo wymiana koła. Leasing operacyjny korzyści finansowe decydują o wyborze tej wyżej wymienionej opcji. Finansowo leasingobiorca nie odczuwa skutków płacenia rat tak bardzo, jakby odczuł wpłacenie gotówki za jednym razem. Leasing operacyjny jest bardzo częstą opcją wybieraną przez kierowców. Leasing operacyjny korzyści finansowe wiążą się z korzystną sytuacją dla leasingobiorcy. Reasumując, atuty posiada leasingu operacyjnego są następujące:
  • raty za leasing można zaliczyć do kosztów związanych z prowadzeniem działalności,
  • jest to doskonała opcja dla osób, które posiadają firmy oraz przedsiębiorstwa,
  • w prosty sposób można otrzymać samochód osobowy,
  • procedura nie jest skomplikowana,
  • tego typu opcja nie osłabia zdolności kredytowej.